Code of Conduct

FCH Talent Akademi

Code of Conduct for spilleren - Generelt
 • FCH spilleren prioriterer sin fodbold højest – sammen med skolen. Fodbold skal ses som en drøm og en karrieremulighed. 
 • FCH spilleren tager ikke på ferie i sæsonen, men kun i de perioder hvor sæsonen og træning ligger stille. 
 • FCH spilleren har en livsstil med fokus på præstation, den sunde krop og sind. 
 • FCH træner som udgangspunkt internt i klubben. Evt. ekstern træning – det være sig mentalt, ift. kost, fysisk træning, specifik- træning m.m. skal formidles til egen chef- træner og/eller Talentchef. 
 • FCH spilleren sørger for at skolearbejdet prioriteres. Alle klubbens ungdomsspillere under 18 år skal være i et uddannelsesforløb eller i et job-forløb. Dette er selvfølgelig fordi vi udvikler hele mennesker. 
 • FCH spilleren skal kunne modtage informa- tioner og tage ansvar for egen læring. Dermed forstå at der kommunikeres til spilleren fra træneres side og ikke igennem forældrene. Der er selvfølgelig undtagelser til denne regel, specielt i forhold til alder. Men generelt vil vi gerne uddanne spillere der kan og vil tage ansvar for egen læring og hverdag – selvfølgelig i samarbejde med trænere og egne forældre. 
 • FCH spilleren lærer og efterlever klubbens værdier.
Code of Conduct for spilleren - Konkret
 • FCH spilleren møder til alle træningspas og kampe. 
 • FCH deltager i alle turneringer og ture. 
 • FCH spilleren klæder om i omklædnings- rummet inden træning og går så vidt som overhovedet muligt i bad efter træning og kamp i klubben. 
 • FCH spilleren er optimalt forberedt i forhold til kost, væske og søvn. Har energi i kroppen og en positiv attitude. 
 • FCH spilleren arbejder dedikeret med sin udvikling. Kommer for at træne – ikke for at blive trænet. 
 • FCH spilleren forstår at kroppen er værktøjet og den skal plejes med b.la. core/styrke træning og sund livsstil. 
 • FCH spilleren er en god kammerat og respekterer sine medspillere, trænere/ledere og omgivelser. 
 • FCH spilleren forstår at i et ambitiøst fællesskab – er det en selvfølgelighed at være til stede hver gang og altid yde sit bedste. 
 • FCH spilleren repræsenterer altid klubben, holdet og sig selv – på bedste vis.
 • Alkohol og eliteidræt er ikke foreneligt. 
Code of Conduct for forælderen - Generelt
 • FCH forælderen er ambitiøs og positiv i sin opbakning til spiller og klub. 
 • FCH forælderen har en høj prioritering af fodbold – også i forhold til familie-aktiviteter og skole. 
 • FCH forælderen ved at familien er opbakning – ikke et afsavn. Sørger dermed for at spilleren ikke føler sig som en lus mellem 2 negle, men mærker en støttende hånd bagved. 
 • FCH forælderen er altid velkommen til at bidrage til fællesskabet i klubben, og vi tager imod alle ’der har lysten, viljen og evnerne’ med åbne arme. Det kan være som holdleder, i vores sponsor- og aktivitetsudvalg eller andet. Dette selvfølgelig uden nogen som helst form for særbehandling af ens søn.
Code of Conduct for forælderen - Konkret
 • FCH forælderen opfordrer og hjælper spilleren til at passe sin træning og kamp – og have styr på sine ting, så både skole og fodbold kan passes. 
 • FCH forælderen sørger for at private arrangementer ikke betyder afbud til træning, kampe og ture med klubben. 
 • FCH forælderen går i tæt dialog med skolen omkring fravær, erstatningsopgaver, for- beredelse på ture etc. Være med til – sammen med klubben, at gøre skolen til en medspiller og endnu en støttende hånd bagved. 
 • FCH forælderen har en økonomisk investering i kontingent (betales pr. halvsæson) samt tøj- pakke, ture, transport, støvler osv. 
 • Kontingent er kvartalsvis og pr. 1. januar 2023 1500 kr. pr. kvartal.
 • FCH forælderen har en økonomisk investering i rejser, turneringer og træningslejre for i alt 10-12.000 kr. pr år. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, opfordres forældre til at gå i dialog med Talentchef så andre løsninger kan undersøges.
 • FCH forælderen står så vidt muligt på modsat side af træner/spiller-bænken ved træning og kampe. 
 • FCH forælderen hepper men dirigerer ikke spillerne eller skaber negativ stemning ved træning eller kampe.
 • FCH forælderen husker at ’modgang’ og ’overcoming’ er en helt uundgåelig del af det at være elite-ungdomsspiller og den uddannelse, det er at være en del af et sådant miljø. 
 • FCH forælderen hjælper spilleren med at reflektere og kigge indad, i stedet for at pege fingre.
Code of conduct for trænere og ledere
 • FCH træneren/lederen leder ved eksempel. Dvs. går forrest som det gode eksempel for klubbens værdier ’fællesskab, ambitioner & udvikling. 
 • FCH træneren/lederen ser sig selv som en del af et fælles projekt. 
 • FCH træneren/lederen forstår at spillerud- vikling er det primære mål. 
 • FCH træneren/lederen forstår at kollektivet, holdudviklingen, er central for den enkelte spillers videreudvikling. 
 • FCH træneren/lederen er fagligt kompetent og detaljeorienteret. 
 • FCH træneren/lederen er empatisk og pædagogisk kompetent. 
 • FCH træneren/lederen er struktureret, velforberedt og informativ. 
 • FCH træneren/lederen støtter op om spillerne og går gerne ’den ekstra meter’ for dem. 
 • FCH træneren/lederen værner om et sundt miljø. 
 • FCH træneren/lederen Forstår forpligtelsen for spilleren ift. uddannelse og skole. 
 • FCH træneren/lederen forstår og skal acceptere at der altid søges børneattester på alle klubbens trænere og ledere.
Code of Conduct – Sociale medier

Code of Conduct – ageren på de sociale medier Klubbens repræsentanter omtales i det nedenstående som ”vi”.

 

 • Vi har egne holdninger og respekt for andres.
 • Vi udtrykker os med omtanke og konstruktivt for dansk fodbold. Overvej om din holdning kan tåle offentliggørelse i medier – det kan blive brugt som citat.
 • Vi er i alle henseender ambassadører for klubben – både når vi udtaler os på klubbens og/eller private kommunikationskanaler, eksempelvis på sociale medier.
 • Vi indleder ikke venskaber, som kan afføde tvivl om hensigt eller moralsk og etisk ansvarlighed. I ethvert venskab, er det den voksne part, som er ansvarlig for hensigten.”
 • Klubbens officielle side(r) på sociale medier – Administreres af klubbens kommunikations- medarbejder medmindre andet er aftalt med klubbens bestyrelse.
 • Udtrykker ikke holdninger, som kan kompromittere dansk fodbold og bestemmelserne DBU’s etiske kodeks. • Klubstyrede grupper/fællesskaber på sociale medier – Administreres af holdets trænerteam medmindre andet er aftalt med klubbens bestyrelse.
 • Medlemmer af gruppen bør kun være klubbens medlemmer og repræsentanter og eventuelt forældre (i de yngste årgange bedste- forældre).
FCH Talent-akademi
Gl. Hellebækvej 63-65
3000 Helsingør

Mail: sv@fchtalent.dk
CVR: 2555 0110

FC Helsingør 2023.
Alle rettigheder forbeholdt.