Scouting

Organisation

Talentchef

Kenneth Rasmussen

Rekrutteringsansvarlig

Peter Sørensen

Fodboldfaglig ATK

Sebastian Nicklin

Børneudviklingstræner

Aleksander Birch Rasmussen

Fodboldfaglig ATK

Aleksander Birch Rasmussen

Børneudviklingstræner EIF

To be announced

FCH Talent akademi scouts

Claus Lindberg

Süleyman Benlil

Mogens S. Olufsen

Gert Olsen

Jacob Borg

Alexander Birch Rasmussen

Brian Petersen

Tarik Saber

John Momme

Dan brix

Sebastian Nicklin

Frederik Reffelt

Lars Dalsborg

FC Helsingør Talent Akademi - Procedurer rekruttering 1

Talentchef, Børne- & Ungdomsudviklingstræner samt Rekrutteringsansvarlig har altid sidste ord på, hvem der skal ind og ud af trupper i FC Helsingør Talent.

U9-U12 (Moder- og samarbejdsklubber)

I de yngste årgange vil det som udgangspunkt være klubber som selv anbefaler og indstiller spillere til FCH Talent – der ”vil” dog kunne komme tilfælde hvor vi tager dialog om en spiller med særligt potentiale, som kunne tænkes at være parat hertil – men processen er som følger:

1. Klub kontakter FCH Børneudviklingstræneren eller Talentchef om emner til talenttræningen på et af FCH’s centre (FCH Træningscenter, 2x keepercenter eller FCH ATK+ Center – sidstnævnte forbeholdt partnerskab hertil – og naturligvis gældende retningslinjer i.f.t. ATK+ Center)

2. FCH ”kan” i særlige tilfælde kontakte klubben om potentielle spillere – kontakt skal rettes til ungdomsansvarlig eller talentchefen.

3. Klubben kontakter forældre eller giver FCH Børneudviklingstræneren/Talentchef tilladelse til at kontakte forældre – og informere om tilbuddet

4. Der gives x prøvetræninger og laves herefter en evaluering klubberne i mellem og dernæst informeres forældre om videre forløb

5. VIGTIGT INGEN FLYTTER IND TIL FCH men tilbydes ekstra træning på centre. (I særlige tilfælde kan klubberne imellem aftale, at den ældste årgang kan spille og træne op ad – under den forudsætning at spilleren har et ekstraordinært potentiale – her kan klubskifte også komme på tale i tæt dialog herom).

FC Helsingør Talent Akademi - Procedurer rekruttering 2

Talentchef har den endelige beslutning i FC Helsingør Talent i forhold til hvem der skal have aftaler.

U13-U19

I de årgange der hører under FCH overbygningen, falder FCH Talent ind under de til enhver tid fastsatte retningslinjer for kontakt og muligt flyt af spillere sat af DBU Licens, herunder også Etik & Moral – processen er som følger:

1. FCH Talentchef eller Rekrutteringsansvarlig kontakter klub om den pågældende spiller – kontakt tages til den sportslige ansvarlige eller talentchefen i den pågældende klub

2. Klubben kontakter forældre/spiller om interesse er gensidig.

3. FCH Talentchef eller Rekrutteringsansvarlig tager kontakt – enten via telefon eller mail – under alle omstændigheder bekræftes telefondialog også via mail – med afgivende klub på cc – så de er orienteret om kontakt/forløb

4. Spilleren inviteres til træningsforløb i FCH – aftales individuelt, efter forløb aftales møde fra FCH’s side med spiller/forældre (afhængig af alder) – her er afgivende klub altid velkommen til at deltage

5. I tilfælde af flyt til FCH – skal der foreligge en udviklingsplan for den enkelte spiller inden spiller starter op i FCH – dette gælder også FCH Bobler ordningen – som er en aftalt ordning mellem vores moder- & Samarbejdsklubber om spiller træner 2x i FCH og 2x i egen klub – men spiller bliver som udgangspunkt i egen klub. En bobler ordning kan maks køre en sæson (cirka 6 måneder).

6. I tilfælde af forløbet ikke skal forlænges eller arbejdes videre med – holdes en personlig samtale om udviklingspunkter og forløbet sluttes pænt og ordentligt af – her er afgivende klub også velkommen til at deltage. Lokal/regional klub SKAL informeres om afslutningen og det er FCH’s ansvar at sikre klubben får mulighed for at samle spilleren op igen.

FC Helsingør Talent Akademi - Procedurer rekruttering 3

Hvis spilleren/forældre SELV kontakter FCH om prøvetræning:

I tilfældet, hvor spiller/forældre SELV kontakter FCH om prøvetræning – også her falder FCH Talent ind under de til enhver tid fastsatte retningslinjer for kontakt og muligt flyt af spillere sat af DBU Licens, herunder også Etik & Moral – dog har vi internt i samarbejdet lavet en proces som følger:

1. FCH Talentchef eller Rekrutteringsansvarlig kontakter afgivende klub om den pågældende spiller og kontakt – kontakt tages til den sportslige ansvarlige eller talentchefen i den pågældende klub

2. Den enkelte spiller evalueres FCH, afgivende klub og/eller samarbejds- & moderklub i mellem – vurderes, at spilleren IKKE har potentiale eller mentalt godt af prøve-træningen – så stoppes den her af afgivende klub eller samarbejds- & moderklub via dialog med spiller/forældre. Vurderes derimod at spilleren bør få chancen – går vi videre til punkt 3.

3. Afgivende klub eller Samarbejds- & moderklub kontakter forældre/spiller – alternativt giver OK til FCH kan gå videre med kontakt.

4. Spilleren inviteres til træningsforløb i FCH – det aftales individuelt, efter forløb aftales møde fra FCH’s side med spiller/forældre (afhængig af alder) – her er afgivende klub altid velkommen til at deltage

5. I tilfælde af flyt til FCH – skal der foreligge en udviklingsplan for den enkelte spiller inden spiller starter op i FCH – dette gælder også FCH Bobler ordningen – som er en aftalt ordning mellem vores moder- & Samarbejdsklubber om spiller træner 2x i FCH og 2x i egen klub – men spiller bliver som udgangspunkt i egen klub. En bobler ordning kan maks køre en sæson (cirka 6 måneder).

6. I tilfælde af forløbet ikke skal forlænges eller arbejdes videre med – holdes en personlig samtale om udviklingspunkter og forløbet sluttes pænt og ordentligt af – her er afgivende klub også velkommen til at deltage. Lokal/regional klub SKAL informeres om afslutningen og det er FCH’s ansvar at sikre klubben får mulighed for at samle spilleren op igen.

FCH TALENT-Akademi