Infobrev

Kære nye FCH-spiller og forældre

Vi ønsker jer velkommen til FC Helsingør Talentakademi, vi glæder os til at få en masse gode fodboldoplevelser sammen. Nedenstående giver en masse praktiske informationer omkring klubben og dét at spille for FC Helsingør.

FC Helsingør Talentakademi har kontor i Helsingør Hallen, Gl. Hellebækvej 63. Mail sv@fchtalent.dk. 

I det daglige er jeres kontakt teamet omkring holdet.

Herudover er organisationen:

 • Akademi direktør
  Kenneth Rasmussen

  Mail: kr@fchtalent.dk Telefon: 3160 2618

 • Ungdomsudviklingstræner & Rekrutteringsansvarlig
  Peter Sørensen

  Mail: ps@fchtalent.dk Telefon: 6131 7685

 • ATK+ Center, træningscenter samt keepercenter
  Sebastian Nicklin

  Mail: sebastiannicklincoach@gmail.com Telefon 2292 7427

 • Administration
  Søren Vest

  Mail: sv@fchtalent.dk

Moderklubber

FC Helsingør er en overbygning af alle Helsingør Kommunes fodboldklubber, der har børne- og ungdomsfodbold på programmet. Disse klubber kaldes ’moderklubber’. Kommer du som spiller fra en FCH-moderklub, vil dit spillercertifikat som udgangspunkt ligge der, medmindre andet aftales. 

Har du ikke spillet i en moderklub, vælger du sammen med FCH, hvor dit spillercertifikat skal ligge. Denne ordning gør, at du også vil have mulighed for at spille kampe for den respektive moderklub de gange, du måske ikke er udtaget til dit holds kamp. Det kaldes returløb. 

Praktisk info

Ankomst til FC Helsingør

Ved ankomst til stadion i bil – uanset om det er til kamp eller træning, parkér da venligst på de anviste parkeringspladser foran Helsingør Hallen og/eller skråt overfor på modsatte side af Gl. Hellebækvej. Der må således ikke parkeres indenfor bommen, selvom denne er åben. 

Din rolle som forælder

Det er vigtigt for os, at spillerne har god opbakning hjemmefra. Men når spillerne er på banen – enten det er til træning eller kamp, er det træneren, der har ordet. Spillerne har brug for, at der kun er én træner. Vores trænere giver rigeligt med input i forhold til teknik, spil, udvikling etc., så vi beder om, at forældre undlader at coache efter træning og kamp. 

  

Som forælder må man gerne overvære træning, men det er meget vigtigt, at man lader spillerne træne i ’ro og mag’ med resten af holdet og trænerteamet. Så derfor – hold jer venligst i god afstand til træningen, og henvend jer først til spilleren, når træningen er færdig. Se i øvrigt Forældre-reglerne. 

tøj & udstyr

Krav til tøj og udstyr 
 • Benskinner – er obligatoriske til alle træninger og kampe.  
 • Fodboldstøvler – spilleren medbringer selv støvler. Skal passe til underlaget (græs/kunstgræs) 
 • Træningstøj: Man forventes at tilkøbe en tøjpakke, jf. afsnittet om ’Udgifter’.  
 • Kamptøj: Hjemme- og udebanesæt udleveres af klubben og medbringes til kampe. Trænerteamet giver besked om hvilket sæt, der bruges på udebane. Man sørger selv for at vaske det derhjemme efterfølgende. Mistede tøjdele vil blive faktureret.  
Køb af tøj, støvler og andet udstyr med rabat
 • Det er muligt at købe tøj og andet udstyr fra klubbens tøjsponsor Craft til fordelagtige priser hos August Erhverv, www.augusterhverv.dk/webshop/fc-helsingor.


  Tøjet bestilles og betales i webshoppen og udleveres direkte fra August Erhverv, Fabriksvej 3 i Helsingør.

Glemte sager

Tøj og andre effekter der glemmes på banerne, vil som oftest ende i kommunens glemmekasser, der findes i mellemgangen nede ved omklædningsrummene på stadion og ved indgang til hallen i forhallen.

Økonomi

Udgifter - Kontingent
 • Kontingent U13-U19 betales 4 gange om året og er 2.000 kr. pr. gang (1/1 – 1/4 – 1/8 – 1/10). 
 • Kontingent U12 betales 2 gange om året og er 1.500 kr. pr. gang (1/1 og 1/8). 
Udgifter - Tøjpakke
 • Ved hver sommeropstart skal man forvente at tilkøbe en tøjpakke til 2.400 kr. Tøjet leveres med FCH-logo og initialer (U12-U15) – årgang og nummer (U17-19), klubben forbeholder sig retten til at sælge sponsorater på det købte tøj til drift af akademiet. 
Rejseudgifter
 • FCH deltager gerne i turneringer i Danmark og Europa. Derudover afholder vi også træningslejre. Rejsebudget som FCH-spiller forventes at være ca. 10-12.000 kr årligt (cirka 12-14.000 i U17/19). 

Registrering af spillere og trænere/ledere

Registrering af spillere og trænere/ledere
 • I FC Helsingør bruger vi Holdsport som platform til kommunikation, betaling af kontingent og andre betalingsaktiviteter når muligt. 

 

 • I Holdsport findes en opdateret trænings- og kampkalender, I kan kommunikere i med træneren og hinanden. Derfor skal spilleren oprettes på Holdsport, hvorefter I får en mail med brugernavn og password. I kan med fordel downloade Holdsport app’en. Når man logger ind på Holdsport, accepterer man samtidig klubbens GPDR-regler og de kan læses på hjemmesiden. 

 

 • Holdets team skal derfor fremsende en udfyldt indmeldingsblanket (liggende på trænernes opslagstavle 
  på Holdsport) denne sendes til FCH Administration sv@fchtalent.dk. 
Hvad gør vi ved sygdom og andet fravær?

I tilfælde af sygdom og andet fravær kontaktes den respektive Cheftræner og aftale laves derfra.

Ferier og fridage
 • Som udgangspunkt forventer vi, at spillerne møder op til de planlagte træninger. 
 • Sommerferie afholdes som udgangspunkt i uge 26, 27 og 28 vil fremgå af og i Holdsport. 
 • Juleferie afholdes som udgangspunkt i uge 51, 52 og uge 1 vil fremgå af og i Holdsport. 
 • Som udgangspunkt trænes der i efterårs-, påske- og vinterferien. Det er en oplagt mulighed for at kunne dygtiggøre sig endnu mere. 
 • Allerede aftalt ferie inden start på FCH Talentakademi er godkendt.  
 • Ved særlige anledninger kan lederen af FCH Talentakademi give skriftlig dispensation for ovenstående. 

Forældre

Forældreregler i FC Helsingør Talent Akademi
 • Ambitiøs og positiv opbakning til spiller og klub, med stor prioritering af fodbold – også i forhold til familieaktiviteter og skole.  

  

 • Familien skal sørge for, at spilleren ikke føler sig som en lus mellem 2 negle, men mærker en støttende hånd bagved.  

  

 • Spilleren skal støttes til at passe sin træning og kampe – og have styr på sine ting, så både skole og fodbold kan passes.  

  

 • Familien forventes at sørge for, at private arrangementer ikke betyder afbud til træning, kampe og ture med FCH.  

  

 • Se ikke fodbold på eliteniveau som et fravalg, men som et tilvalg. Stå på den modsatte side af træner-/spiller-bænken ved træning og kampe.  

  

 • Lad spillerne træne i ro og mag, hold afstand til træningen og undlad at komme med kommentarer. Hep gerne, men dirigerer IKKE spillerne. Skab IKKE negativ stemning ved kampe.  

  

 • Hjælp spilleren med at reflektere og kigge indad i stedet for at pege fingre.  

  

 • Respekter trænerteamets brug af spillere – forsøg ikke at påvirke dem under kampen.  

  

 • Det er træneren, der dirigerer spillerne.  

  

 • Ingen vejledning af boldholder – lad spillerne selv vælge, hvad de vil gøre med bolden. Fejl er med til at udvikle forståelsen for, hvad man skal gøre rigtigt næste gang.  

  

 • Kommenter eller råb aldrig negativt på en dommerkendelse, og lad modstanderne være.  

  

 • Lad træneren evaluere kampen med spillerne i fred og henvend dig først til spilleren, når træneren er færdig med dette efter kampen.  

  

 • Spørg til spillerens oplevelser. Hvad var godt? Hvad var mindre godt? Du må naturligvis gerne spørge til resultatet, men undlad at det bliver første spørgsmål hver gang. Tænk på udvikling frem for resultat. 

  

 • Husk på – det er dit barn, der spiller fodbold – ikke dig.  

  

 • Specielt gældende de yngste spillere: Lad spilleren selv holde sin vanddunk, så vandet altid er i nærheden, og forældrene dermed også kan holde afstand til træningen. 

FC Helsingør Talents Venner – støtter FC Helsingør Talentakademi

Der er en stor, lokal opbakning af talentarbejdet i FC Helsingør, og til dét formål er støtteforeningen FCH Talents Venner dannet. Ved at blive medlem, støtter man aktivt Talentakademiet.

Se mere på støtteforeningens hjemmeside www.fchtv.dk

Fysioterapi, mental coaching og kost

Som spiller ved FC Helsingør Talentakademi har man mulighed for at få tilgang til klubbens fysiske træner og fysioterapeuter, som er til stede 2-3 gange om ugen. Klubbens mentaltræner er til stede 2 gange om ugen. Der vil løbende blive orienteret og rådgivet om kost.

FC Helsingør 2023.
Alle rettigheder forbeholdt.