Jule- og nytårshilsen til moder-samarbejdsklubber og samarbejdspartnere

Kære moderklubber og samarbejdspartner.

Tak for i år.

Så er 2021 ved at rinde ud. Det er tid at evaluere på året 2021. COVID-19 har i 2021 med sine alfa-, beta, gamma-, delta- og omikronvarianter betydet en del forandringer i vores hverdag. Men vi er heldigvis også ved at lære at leve med ”gæsten”.

FC Helsingørs talentakademi har i år igen leveret talentudvikling af meget høj kvalitet. Vores målsætning om at udvikle spillere, der kan begå sig i landets bedste fodboldrækker, er igen i år indfriet. 16-årige Alexander Lyng debuterede i år på U-18 landsholdet med en scoring mod Sverige. Vi har fået meget fine tilbagemeldinger fra DBU på hans indsats. Alexander Lyng og Hjalte Petersen har også fået debut på FC Helsingørs førstehold og skrevet kontrakt med klubben. Alexander blev samtidig den yngste debutant og målscorer på klubbens førstehold. FC Helsingør talentakademi har igen i år fået udtaget flere spillere til DBU talentcenter.

DBU har i år anerkendt det store talentudviklingsarbejde ved at tildele akademiet 2,5 stjerner i licenssystemet, hvilket betyder, at FC Helsingør fortsat vil få deltagelse i DBU´s U-17 og U-19 division, og vil få mulighed for at blive indplaceret i lokalunionens U-13, U-14 og U-15 rækker efter gældende regler for licensklubber i den respektive lokalunions ved turneringsstart i sommeren 2021.

FC Helsingør talentakademi har på et år rykket sig fra 2 stjerner og en 22. plads til 2,5 stjerner og en 19. plads i år. Det er helt fantastisk flot arbejde og vores målsætning om en plads i top-20 er nu indfriet.

DBU-auditørerne har primo november i år foretaget en gennemsyn af vores aftale og vurderet vores styrke- og udviklingsområder. Der var ros igen.

DBU fremhæver os som et meget stabilt miljø som hele tiden bevæger os fremad og lægger på.

· Ydermere fremhæver de en meget høj fodboldfaglighed hos os, i top sammenlignet med klubber på vores niveau.

· De roser vores arbejde med videreudviklingen af vores spillestil, hvor det er meget tydeligt hvad vi vil og står for ude på banen.

· Til sidst og ikke mindst så udtaler de, at vi nok er den klub, der får mest ud af det, som vi har til rådighed.

Der kom dog også bemærkninger til forbedringer, som handler om økonomi og ressourcer. DBU ser at andre klubber på vores niveau får flere fuldtids- og halvtidsansatte og generelt får flere ressourcer til rådighed i deres miljøer.

Desværre har vi måtte trække et par pigehold fra talentakademiet i efteråret 2021, da der desværre ikke er tilstrækkeligt rekrutteringsgrundlag i moderklubberne. Vi har holdt nogle møder med repræsentanter fra moderklubberne, der har pigehold, hvor vi har drøftet, hvordan vi får flere piger til at spille fodbold i Helsingør kommune. Vi er enige om, at det er en fælles sag at forsøge at skabe et stærkt foreningstilbud til pigerne i nærområdet.

FC Helsingør talentakademi vil med støtte fra DIF’s Foreningspulje gennemføre en omfattende undersøgelse i foråret 2022, hvorfor pigerne i Helsingør kommune vælger fodbolden fra, og hvad vi kan gøre for, at pigerne vil få fodfæste i sporten og fastholde dem i foreningslivet. Vi vil gerne lave en dybdegående undersøgelse, der både giver os et kvalitativt og kvantitativt datagrundlag. KMD og Tomo Agency vil stå i spidsen for at gennemføre undersøgelsen. Tomo Agency har senest arbejdet for FC Midtjylland i projektet ”High performance talenter i deres miljø og hverdag”. Et Innovativt dataprojekt der skal støtte talentudviklingen.

Vi håber med undersøgelsen, at vi kan ”grave et spadestik dybere” for at opnå en bedre forståelse af de behov pigerne har i hverdagen for at få skole og sport til at spille sammen. Det vil ske gennem en dybdegående kvalitativ interviews af alle aktører. (tidligeres spillere, nuværende spillere, repræsentanter fra moderklubberne og uddannelsesinstitutioner m.fl.). Det vil I komme til at høre mere om primo 2022. Håber I vil tage positivt i mod og deltage konstruktivt i interviewene.

Det er også derfor vi med stor fortrøstning ser frem mod 2022 og fremtiden for FC Helsingør talentakademi og fodbolden i Helsingør kommune. Vi har drøftet fremtiden indgående på bestyrelsesmøderne efter generalforsamlingen i september 2021 med henblik på at blive bedre til talentudvikling i 2022. Vi skal ikke kaste os ud i lange forklaringer om de tiltag, som vi arbejder med. Vi vil dog godt løfte sløret for, at vi vil arbejde med børnefodbold, pigefodbold, synlighed og naturligvis produktudvikling. På baggrund af b.la. DBU-evalueringen, har vi identificeret fire strategiske pejlemærker frem mod 2025, som vi vil have fokus på for at løfte talentudviklingen endnu mere. Målene bliver jo ikke opfyldt af sig selv. Det kræver prioritering og fokusering.

De fire strategiske pejlemærker er.

· Udvikling og trivsel.

· Ansatte i Akademiet.

· Faciliteter.

· Kommerciel udvikling.

Det sportslige samarbejde mellem førsteholdet og talentakademiet, har i 2021 taget nogle store og vigtige skridt i den rigtige retning. På øverste ledelses niveau er der en god og konstruktiv dialog, til gavn for videreudviklingen af hele klubben. Det daglige sportslige samarbejde er blevet endnu tættere og der er b.la. faste transitionsmøder, hvor den daglige sportslige ledelse hele tiden taler om optimeringer i forhold til at få udviklet og implementeret endnu flere ungdomsspillere fra talentakademi op til førsteholdstruppen. Der er en fast gruppe af ungdomsspillere der træner med førsteholdet, en såkaldt transitionsgruppe, som består af de mest udviklingsparate spillere – med et potentiale der med ekstra hårdt arbejde, kan kvalificere en ungdomsspiller til førsteholdet. Derfor er gruppen også dynamisk, dvs. man som ungdomsspiller kan kvalificere sig ind, men og ud af gruppen igen, hvis arbejdsindsatsen ikke er på det maksimale.

Vi skal først og fremmest huske på at talentakademiets fornemmeste opgave, er at udvikle spillere til klubbens førstehold. Derfor er det også meget givende og motiverende at følge både Alexander Lyng og Hjalte Petersens implementering på førsteholdet. Begge spillere har været i talentakademiet i flere år, og Hjalte er endda født og opvokset i Helsingør.

Nogle af de punkter, som vi også har arbejdet med i talentakademiet, er Talent-ID. Dette punkt handler b.la. om en identificering af spillernes samlede potentiale. Det er en svær øvelse, da det ikke er let at vurdere, hvem der har de bedste forudsætninger for at komme længst som fodboldspiller. Så det kræver stor opmærksomhed, fordybelse og tålmodighed fra alle trænere og ledere i hverdagens arbejde med spillerne. Men det er vores opgave at genkende og videreudvikle på de største potentialer. Derfor har vi også brugt meget tid på både intern og ekstern scouting. Vi skal sende de største potentialer videre i eget system og samtidig supplere grupperne med potentiale der løfter træningsmiljøerne i vores respektive trupper. Her vil man f.eks. bemærke at både U-17 og U-19 trupperne er yngre i denne sæson, men vi tager altid udgangspunkt i potentiale, -og er du god nok, er du gammel nok!

Et andet punkt, der er- og bliver sat endnu mere fokus på, er Børnefodbolden.

For det første er der stor fokus på børnefodbolden fra DBU og dette punkt fylder mere og mere i licensarbejdet – og heldigvis for det, da det er et område der ikke tidligere har fået nok opmærksomhed herhjemme. Der bliver også implementeret en ny børnestrategi, som vil rulle ud over hele landet de næste år og det alt sammen til gavn for en forhåbentlig endnu bedre børnetræning.

Dem der har arbejdet med både børn og unge, vil sikkert være enige i, at det som udgangspunkt er lettere at lære børn nye ting, end det er når børnene bliver til unge mennesker. I fodboldverdenen hedder det børnetræning op til og med det 12 år og i denne alder har de optimale forudsætninger for at tilegne sig kompetencer som fodboldspillere, som aldrig bliver helt lige så optimale igen.

Dermed ikke sagt at man ikke kan lære efter det 12. år. Men det såkaldte vindue for læring, står bare på vid gab i denne alder, og det skal vi også udnytte.

Flere steder i udlandet har man i længere tid haft øje for dette, og det meget tydeligt at spillere fra f.eks. Holland, Belgien og Spanien har ungdomsspillere på et meget højt niveau, hvad angår funktionel teknik og koordination/agility. Det er en inspiration og klar indikation på hvad øget opmærksomhed på børnetræning kan give.

DBU mener at vi som klub er konstrueret på en måde som både giver os udfordringer og muligheder for børnefodbolden her.

Dette er et punkt, som optager os enormt meget, og som vi vil have større fokus på dette i det nye år. Med udgangspunkt i vores ressourcer, vil vi sammen med jer se på hvordan vi kollektivt kan optimere vores muligheder på det vigtige punkt, Børnefodbolden. Mere herom i det nye år.

Vi skal også huske at sige tillykke til vores førstehold med den øjeblikkelige og flotte 1.plads i landets næstbedste seniorrække. Det er en meget stærk præstation og noget som vi også er meget stolte af som klubbens talentakademi.

Til sidst vil vi understrege, at vi ser det som en kæmpe værdi, at vi har vores overbygningsaftale, hvor vi sammen kan bidrage til at skabe sammenhæng mellem bredde- og elite til gavn og glæde for fodbolddrenge og piger i Helsingør kommune.

Med bevidstheden om, at 2022 efter vores opfattelse skal blive et godt fodbold år, ønsker vi jer alle en glædelig jul og et godt nytår, hvor vi glæder os til at møde mange af jer i forskellige sammenhænge.

De bedste hilsener

Akademidirektør Kenneth Rasmussen og Formand Finn Moseholm

FLERE NYHEDER