Generalforsamling i FC Helsingør

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 27. september 2022 kl. 1800 i Loungen Helsingør Stadion Gl. Hellebækvej 63-65 Helsingør.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af reviderede regnskab

4. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget

5. Indkomne forslag

6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

7. Præsentation af de af Fonden Elite 3000 udpegede medlemmer af bestyrelsen

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Eventuelt.

Forslag til behandling under punkt 5 skal være bestyrelsens formand skriftligt i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. (17. september 2022).

Tilmelding til generalforsamlingen senest fredag den 23. september 2022 til fm@fchtalent.dk

På bestyrelsens vegne

Finn Moseholm

Formand

FLERE NYHEDER