Generalforsamling i FC Helsingør

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 28. september 2021 kl. 1800 i Loungen Helsingør Stadion Gl. Hellebækvej 63-65 Helsingør.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Godkendelse af reviderede regnskab
  • Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget
  • Indkomne forslag
  • Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  • Præsentation af de af Fonden Elite 3000 udpegede medlemmer af bestyrelsen
  • Valg af revisor og revisorsuppleant
  • Eventuelt.

Forslag til behandling under punkt 5 skal være bestyrelsens formand skriftligt i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. (18. september 2021).

Tilmelding til generalforsamlingen senest fredag den 24. september 2021 til fm@fchtalent.dk

På bestyrelsens vegne
Finn Moseholm
Formand

FLERE NYHEDER

Nyheder

Trænermøde på akademiet

En gang hver måned afholder FCH Talent Akademi et trænermøde for alle trænere og ledere på akademiet. Møderne er vigtige i forhold til to helt

Læs mere