Generalforsamling i FC Helsingør

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 28. september 2021 kl. 1800 i Loungen Helsingør Stadion Gl. Hellebækvej 63-65 Helsingør.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Godkendelse af reviderede regnskab
  • Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget
  • Indkomne forslag
  • Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  • Præsentation af de af Fonden Elite 3000 udpegede medlemmer af bestyrelsen
  • Valg af revisor og revisorsuppleant
  • Eventuelt.

Forslag til behandling under punkt 5 skal være bestyrelsens formand skriftligt i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. (18. september 2021).

Tilmelding til generalforsamlingen senest fredag den 24. september 2021 til fm@fchtalent.dk

På bestyrelsens vegne
Finn Moseholm
Formand

FLERE NYHEDER