Forlængelse af tidsfrist for tegning af aktier i FC Helsingør A/S

Kære sponsorer, partnere og venner af huset,

Bestyrelsen i FC Helsingør A/S har på bestyrelsesmøde den 16. december besluttet at forlænge aktietegningen til udgangen af februar måned 2023. Det skyldes den positive udvikling, hvor aktietegningen nu har rundet 3 millioner kr. samt det forhold, at Bo Bay Hougaard tiltræder som ny CEO fra 1. januar 2023 og dermed også kan gøre sit til at påvirke den gode udvikling.

Tak for jeres engagement og indsats med at brede budskabet ud. Vi sender hermed en ny tegningsblanket, hvor datoen er rettet til den 28. februar 2023.

Følg linket for tegningsblanket:

https://www.fchelsingor.dk/wp-content/uploads/2022/11/Tegningsblanket-FC-Helsingoer.pdf

Jer der allerede har indsendt tegningsblanketten, skal ikke foretage jer yderligere.

Med venlig hilsen

FC HELSINGØR

Janus Kyhl & Finn Moseholm

FLERE NYHEDER